Αποτελέσματα διαγωνισμού"Εν Σοφία".

O διαγωνισμός έληξε!Οι συμμετοχές σας ήταν 192,τα έγκυρα σχόλια 184.(τα διπλά σχόλια και τα σχόλια χωρίς όνομα ή email θεωρούνται άκυρα.Τα δώρα θα αποσταλούν με τυχαία ...