• Λουστείτε σωστά!

    Πώς θα ξέρετε ότι έχετε λούσει σωστά τα μαλλιά σας? Στο στέγνωμα! Ναι σωστά διαβάσατε… Κάποιες φορές,λουζόμαστε γρήγορα και νομίζουμε ...
    0